FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Boh (albert veľký)


Boh ( Albert Veľký)

- zdroj vedenia, stvoriteľ, vládca a pán prirody. Boh je najvšeobecnejší princíp - počiatok všetkych vecí; je to absolútna skutočnosť a základ každej inej skutočnosti - tvoriaca, exemplárna a cieľová príčina vesmíru. Boh je causa per se, zdroj i miera všetkého bytia ("Deus ergo formalis et exemplaris est causa omnium creatorum". V božskom rozume tkvejú univerzálie, ktoré jestvujú pred vecami (universalia ante rem) ( L23;270, 271).