FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lobsang rampa, t.


Lobsang Rampa, T. (prelom 19. a 20. stor. Lhasa - začiatok 80. rokov Kanada) Kód: 215

- tibetský láma a opát, poradca 13. dalajlámu. Keď mal 7 rokov, poslali ho do lamasérie, aby tu študoval lekárstvo. V lamasérii ho vybrali ako jediného v tej dobe pre zvláštnu operáciu otvorenia tretieho oka, ktorej účelom je stimulovať tú časť mozgu, v ktorej je uložené centrum nášho mimozmyslového vnímania. Jeho vrodený talent sa týmto zákrokom zmnohonásobuje a Lobsang Rampa nielenže vidí obyčajným okom auru, z ktorej sa učí vyčítať duchovnú vyspelosť, charakter, úmysly, myšlienky i zdravotný stav skúmanej osoby, ale posilňujú sa tým aj jeho ostatné 'paranormálne' schopnosti, ako telepatia, jasnovidectvo, atď.

Autor kníh 'Tretie oko', 'Lekár z Lhasy', 'Príbeh Lobsanga Rampu'.

--------------------
Lobsang Rampa, T.>