FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lingvistika - zoznam literatúry


lingvistika - zoznam literatúry

Abajev, V. I.: Lingvističeskij modernizm kak degumanizacija nauki o jazyke, 1965
L1373
Achmanova, O. S.: Slovar lingvističeskich terminov, 1969
L325

Deutsche Sprache, 1983
L535

Helbig, G.: Geschichte der neueren Sprachwissenschaft. Unter dem besonderen Aspekt der Grammatik-Theorie, 1973
L537
Helbig, G.: Vývoj jazykovědy po roce 1970, 1991
L114
Horecký, J.: Základy jazykovedy, 1978
L380
Horecký, J. - Rácová, A.: Slovník jazykovedných termínov, 1979
L536

Mistrík, J. a kol.: Encyklopédia jazykovedy, 1993
L534

Ondruš, Š. - Sabol, J.: Úvod do štúdia jazykov, 1981
L454

-------------------------
Chomsky, N. - z. d.
Saussure, F. de - z. d.