FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Liekopis


liekopis

- farmakopea - dielo normativneho charakteru s celoštátnou záväznosťou. Obsahuje všeobecné ustanovenia týkajúce sa prípravy, skúšania, označovania, uchovávania a vydávania liečiv a zdravotníckych potrieb, kvalitativne kritériá a požiadavky na ich akosť. Udáva bežné terapeutické dávky a maximálne dávky pre jednotlivé liečivá, ktoré sú pre lekárnikov a lekárov záväzné ( L715;394 L326;212).