FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Leontiev, k. n.


Leontiev, Konstantin Nikolajevič (1831 - 1891)

- ruský spisovateľ, literárny kritik a sociológ; predstaviteľ novoslavianofilov. Tak ako N. J. Danilovskij rozlišuje tri vývojové štádiá organizmu: štádium prvotnej jednoduchosti (v ňom sa prvky celku ešte len črtajú), štádium prekvitajúcej zložitosti a jednoty (prvky sa maximálne individualizujú a vytvárajú prísnu hierarchiu) a štádium druhotného zmiešaného zjednodušenia (prvky strácajú svoju osobitosť a celok sa rozkladá). Z tohto stanoviska Leontiev pristupoval aj súdobej spoločnosti a tvdril, že Západ s jeho formálnou buržoáznou rovnosťou, zjednodušením sociáľnych vzťahov vstúpil do štádia úpadku, zatiaľ čo Rusko neprešlo ešte etapou prekvitajúcej zložitosti.