FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kultúra (filozofia nemecká klasická)


kultúra ( filozofia nemecká klasická)

- je téma, ktorú treba ďalej rozpracúva» v nadväznosti na antické axiologické chápanie kultúry recipované v dielach renesančných humanistov a nemeckých osvietencov (cf. L526;66).