FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kultúra archaická


kultúra archaická

- 1. kultúra archaickej spoločnosti 2. predkolumbovská kultúra lovcov a zberačov, ktorá sa formovala v 8. tisícročí pred n. l. v období nástupu teplejšej klímy a rozšírenia lesov na väčšine územia východnej časti Severnej Ameriky. Vyvinula sa z paleoindiánskej periódy a tvorí článok súvislého kultúrneho vývoja prechádzajúceho vo vyššie stupne lesnej kultúry Sev. Ameriky a missisippskej kultúry ( L373;57).