FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kríza (defektológia)


kríza ( defektológia)

- 1. fáza prelomu alebo zvratu vo vývine jednolivca alebo spoločnosti. Človek aj v priebehu normálneho vývinu dospieva do určitých krízových období, v
ktorých je zvlášť náchylný k náhlum a nepredvídaným zmenám. Podľa toho, aká je kvalita a intenzita krízy a aké sú i iné okolnosti, za ktorých sa vyskytne, človek alebo pokročí do vyššej vývinovej fázy, alebo regreduje k uchyľovaniu sa k takým formám správania, ktoré sú maladaptivne ( maladaptácia). Počas vývinových kríz sa môžu vytvoriť (spontánne alebo pod vplyvom napr. výchovy) také formy správania, ktoré môžu byť trvalé alebo ktoré môžu mať celoživotné dpsledky - kladné alebo záporné. V podobnom zmysle sa chápu aj napr. manželské krízy.

2. V priebehu nemoci - rozhodujúca fáza (napr. náhle opadnutie teploty, náhly obrat k lepšiemu alebo k horšiemu) v priebehu akútneho onemocnenia
( L349;186).