FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Krása (platon)


krása ( Platon)

- obsahuje podstatné, nadčasové a to, čo podlieha premenám v čase, konvenciám a predstavám, pričom toto premenlivé určenie má svoje kritérium v absolútnej idei krásy. Jasnosť idey krásy osvetľuje aj všetku konkrétnu krásu, lúče idey krásy sú súčasťou konkrétne krásneho. Rozličné súčasti krásy sú hierarchicky usporiadané: vrchol tejto pyramídy tvorí idea, ktorá sa delí na tri
oblasti:estetickú krásu, etickú krásu a krásu, ktorá prislúcha mysleniu
(noetická krása).

Platón stotožňuje krásu s dobrom a pravdou, súhra týchto troch vytvára harmóniu. Len to, čo je harmonicky krásne, je samo osebe nemenné a čisté
( L574;160-161).