FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Korózia


korózia (lat.)

- v chémii: rozožieranie, hrdzavenie kovu - chemické, elektrochemické alebo biochemické, škodlivé pôsobenie kvapalín, plynov alebo tuhých látok na materiál kovových zariadení.

V geológii: porušovanie povrchu hornín chemickými vplyvmi a pod.

V medicíne: pomalé rozleptávanie alebo porušovanie tkaniva.