FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kontinuita dejín slovenských


kontinuita dejín slovenských

- je v 9. stor. - 13. stor. daná tým, že Slovensko si aj vo svojom ranouhorskom historickom období nielen udržuje, ale aj naďalej rozvíja ten stupeň včasnofeudálnej vyspelosti, aký dosiahlo v období Veľkej Moravy, čím vlastne sprostredkúva isté črty veľkomoravského odkazu v oblasti materiálnej kultúry a v administratívnosprávnej sfére aj novému štátnemu útvaru uhorskému ( L448;94-95).