FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Koncil - prehľad historický


koncil - prehľad historický

325 koncil nicejský 1.
381 koncil carihradský 1.
431 koncil efezský
451 koncil chalcedonský
553 koncil carihradský 2. V. ekumenický koncil
680-681 koncil carihradský 3.
787 koncil nicejský 2.
869-870 koncil carihradský 4.
1123 koncil lateránsky 1.
1139 koncil lateránsky 2.
1179 koncil lateránsky 3.
1215 koncil lateránsky 4.
1245 koncil lyonský 1.
1274 koncil lyonský 2.
1311-1312 koncil viennský
1414-1418 koncil kostnický
1431-1442 koncil bazilejsko-florentský
1512-1517 koncil lateránsky 5. XVIII. všeobecný koncil
1545-1563 koncil tridentský XIX. všeobecný koncil
1869-1870 koncil vatikánsky 1. XX. všeobecný koncil
1962-1965 koncil vatikánsky 2. XXI. všeobecný koncil