FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Komunikácia - odkazy systematicky


komunikácia - odkazy systematicky

MP© komunikácie
druhy/príklady komunikácie
informácia
objekt komunikačný
proces komunikačný
prostriedky komunikačné
sústava komunikačná
zloľky a prvky komunikácie

GDD© komunikácie

NES© komunikácie
cesta
cesta obchodná
etika komunikácie
komunikácia a ...
komunikológia
literatúra o komunikácii
názory na komunikáciu