FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Komplex menejcennosti


komplex menejcennosti

- podľa A. Adlera komplex prameniaci z vedomia závislosti od druhých ľudí v modernej spoločnosti a spojený so snahou tuto závislosť, menejcennosť, prekonať získaním určitej sociálnej pozície, moci a pod.; pri zlyhaní únik do neurózy ( L571;89).