FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Koeficient tlakový


koeficient tlakový

- v politológii: pomer súčtu obyvateľstva určitého štátu k počtu obyvateľstva všetkých ostatných štátov spolu, pretože práve s týmito vznikajú konflikty, ktoré sa môžu zmeniť na vojnové stretnutie. Čím viacej obyvateľstvo susedných štátov prevažuje počtom nad obyvateľstvom príslušného štátu, tým vyššie číslo vychádza a tým neistejšia je jeho medzinárodná situácia. Slabosť príslušného štátu totiž prebúdza žiadostivosť mocnejších susedov a povzbudzuje ich ku koalíciám, ktorých účelom je rozdelenie ľahkej koristi. A prirodzene tým horšie sú vyhliadky príslušného štátu v prípadnomn vojnovom konflikte.

Tlakový koeficient slúži na odhadovanie vyhliadok toho ktorého štátu v prípadnom vojnovom konflikte ( L544;81).