FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kodifikácia


kodifikácia (lat.)

- v práve: zjednotenie a upravenie právnych pomerov vo forme zákona (66); uzákoňovanie, uzákonenie; v lingvistike: opis, stanovenie a uzákonenie jazykovej normy.