FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Koan


koan (jap.)

- logicky neriešiteľný námet na rozjímanie; používa sa v zenovom budhizme ( L396;209). Koan je duševný a existenciálny problém, zväčša nelogické a nezmyselné vety a slová. Koan predstavuje spôsob meditácie na hľadanie čistého duševného bytia ( L658;82).