FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Klasifikácia vied


klasifikácia vied

- členenie, delenie vied podľa určitých klasifikačných znakov do usporiadaných a navzájom subordinovaných tried, takže každá veda nachádza v tomto systéme jednoznačne určené miesto. Cieľom klasifikácie je zistenie a znázornenie celkovej súvislosti, vzájomnej závislosti vied a na tomto základe vytvorenie prognózy ďalšieho vývoja vied.