FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kirejevskij, i. v.


Kirejevskij, Ivan Vasilievič (1806-1856)

- ruský filozof a publicista, jeden zo zakladateľov slavianofilstva. Názorovo bol blízky krúžku "ľubomúdrych".

Základ života jednotlivého človeka, národov a ich skupín tvorí náboženstvo, ktorého typ určuje charakter vzdelanosti a celého života národa. Pravým náboženstvom je len pravoslávne náboženstvo, prijaté Slovani, najmä Rusmi, a preto jedine Slovania majú budúcnosť. Ostatné národy môžu dúfať v pokrok len za podmienky prijatia pravoslávno-kresťanskej civilizácie. V opačnom prípade, ako sa to stalo v západnej Európe, sa civilizácia rozkladá.

Osobitosťou ruského ľudu je neodporovanie zlu, absencia triedneho rozvrstvenia, občinový spôsob života.