FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kategória času


kategória času

- kategória, ktorá je výsledkom poznania času, čiže významový útvar, ktorý vnzikol na základe uvedomovania si (napr. poznávania, predstavovania si) času.

Kategória času je jednou zo základných podmienok možnosti existencie vedy.

Veľmi dôležitá je gramatická kategória času, pretože je konštituentom významu ústredného slovného druhu - slovies.

-----------------
kategória času>