FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Katedra


katedra (z gréc. kathedra = kreslo, sedadlo)

- 1. učiteľský, profesorský stôl v triede, prípadne vyvýšený podstavec určený pre učiteľa; 2. základné pracovisko fakulty alebo vysokej školy pre vychovnovzdelávaciu, vedeckú, výskumnú alebo umeleckú činnosť v rámci stanovených študijných predmetov alebo študijných a vedných odborov zodpovedajúcich náplni výchovno-vzdelávacej činnosti fakulty alebo vysokej školy. Na čele katedry je vedúci katedry, ktorý riadi činnosť katedry a zodpovedá za ňu dekanovi; 3. miesto vysokoškolského profesora ( L188;393).

----------
katedra>