FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Katari


katari

- príslušníci náboženského hnutia v 11. stor.- 13. stor. v južnom Francúzsku a Taliansku. Hlásali dobrovoľnú chudobu, odmietali sviatosti, kult svätých, uctievanie kríža, relikvií. Úzko spojení s valdésovcami, ovplyvnení bogomilstvom, delili sa na sekty ( albigénci). Cirkev proti nim vyhlásila križiacke výpravy ( L715;331).