FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Katalyzátor


katalyzátor

- látka, ktorá sa zúčastňuje na chemickej reakcii tak, že mení rýchlosť chemickej reakcie (pozri: katalýza), ale po nej zostáva chemicky nezmenená. Kladné katalyzátory urychľujú reakciu, záporné katalyzátory (inhibítori) ju spomaľujú (záporná katalýza, inhibicia). Katalyzátory nemajú vplyv na rovnovážny stav reakcie, ich úlohou je vytvoriť labilné medziprodukty, ktoré ľahko reagujú dalej pri súčasnej regenerácii katalyzátora ( L333;366).