FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Reakcia chemická


reakcia chemická

- chemická zmena spojená so zmenou zloženia a štruktúry alebo len so zmenou štruktúry chemickej látky ( L333;318). Chemická reakcia je vzájomné chemické pôsobenie dvoch alebo viacerých látok, pričom namiesto pôvodných látok objavuje sa jedna alebo niekoľko látok inej podstaty, nez boli látky pôvodné.

Rozlišujeme tieto druhy chemických reakcií:

syntézu - zlučovanie, pri ktorom z jednoduchších látok vzniká látka zložitejšia,

analýzu - rozklad, pri ktorom sa zložitejšie zlúčeniny rozkladajú na jednoduchšie, príp. až na voľné prvky,

substitúciu - nahrádzanie, pri ktorom voľný prvok nahradí jeden z viazaných prvkov v zlúčenine,

podvojný rozklad, pri ktorom viazané prvky v dvoch zlúčeninách si navzájom vymenia svoje miesta ( L159;156).

-------------------
reakcia chemická>