FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kapitula


kapitula

- v katolíckej cirkvi a v anglikánskej cirkvi zbor kanonikov pri katedrálnom (biskupskom) alebo inom významnom chráme, pomocný orgán biskupa.

V reholiach zhromaždenie členov vedenia ( L715;325).