FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kalkul logický


kalkul logický

- kalkul, ktorého zložky sa prostredníctvom nejakej interpretácie logicky vykladajú. Takáto interpretácia spočíva v tom, že určité znaky kalkulu sa vykladajú ako logické konštanty, iné ako individuové premenné a predikátové premenné alebo ako výrokové premenné, či premenné pravdivostných hodnôt, a určité postupnosti znakov kalkulu ako logické výrazy alebo výroky atď.

Ak sú oblasti logiky ako výroková logika, predikátová logika prvého stupňa atď. tak exaktne budované, že spĺňajú podmienky kladené na nejaký kalkul, tak hovoríme o výrokovom kalkule, predikátovom kalkule prvého stupňa atď. Výstavba logických odborov vo forme kalkulov je nevyhnutne potrebná pre skúmanie ich základov (napr. s ohľadom na logickú nezávislosť, logickú úplnosť alebo logickú bezrozpornosť).

-----------------
kalkul logický>