FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kališníctvo


kališnictvo

- utrakvizmus - súhrn nábožneskych predstáv a liturgickych praktík umierneného husitizmu od 15. stor. do začiatku 17. stor. Kališníctvo vychádzalo z idey zrovnoprávnenia radových kresťanov s kňazmi pri prijímaní Večere Pánovej.

Uznanie kališníctva bolo zakotvené v kompaktátoch.

Kališníctvo bolo po roku 1620 potlačené.

--------------
kališníctvo>