FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kaila, e.


Kaila, Eino (1890 - 1958)

- fínsky filozof, prestaviteµ pozitivisticky orientovanej analytickej filozofie. Učiteµ G. H. von Wrighta.