FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jedno (černík, v.)


jedno ( Černík, V.)

- niečo vnútorne skľbené, zosúvzťažnené, čo má povahu celku, čo sa vyznačuje celostným pohybom a tvarom. Jedno môže byť vnútorne diferencované, môže obsahovať kvalitatívne rovnorodé i rôznorodé momenty; dôležité je však to, že jeho komponenty od seba nemožno oddeľovať bez toho, aby nezanikla napokon sama kvalita jedného. Každé jedno je v istom zmysle niečím neopakovateľným, jedinečným , unikátnym. Môže síce zahrnovať nepreberné množstvo kvalít a ich kvantitativvnych gradácií, ktoré môžu byť spoločné aj pre mnohé iné predmety, ale vnutri neho utvárajú istú neopakovateľnú hierarchiu, istý súhrn kvalít, resp. ich jednotu, ktorá sa stáva špecifickou zvláštnosťou spôsobu jeho existencie ( L65;132).