FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jedno


jedno = Jedno
jedno (FT)

- veľmi ťažko tematizovateľná entita, ktorá je opakom mnohého. Vo filozofických učeniach sa chápe napr. ako "to, čo je celkom prvé" alebo predchodné všetkému, a síce vtedy, keď ešte ostatného niet. Preto sa píše vo filozofických textoch aj "Pra-Jedno". V západnej filozofii tematizuje klasickým spôsobom jedno novoplatonizmus. Pri generovaní významových útvarov týkajúcich sa jedného intervenujú často predstavy maximálnej mimoriadnosti, extatické stavy rôzneho druhu a pod., čo súvisí s nevyhnutnosťou vyvíjať mimoriadne úsilie pri tematizácii jedného.

--------
jedno>