FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Jav sociálny


jav sociálny = spoločenský jav

- jedinec, skupina µudí a ich činnos», ktorá je vo svojej podstate prejavom spoločenského systému; výsledok hromadnej činnosti rôznych zoskupení µudí ( L571;84).