FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jama


jama ( sans.)

- psychohygienické poučky o vzťahoch k okolitému svetu, I. stupeň jogového výcviku v aštangajoge ( L850; 231) alebo prvý stupeň jogického školenia podľa Pataňdžaliho systému ( L396;189).

1.1 ahimsá
- znamená nezabíjať a neubližovať živým tvorom skutkom ani myšlienkami (nenásilie)

1.2 satja a šauča
- znamená vonkajšiu aj vnútornú pravdovravnosť (vo vlastnom svedomí);ĺ predpokladá vnútornú aj vonkajšiu čistotu

1.3 brahmačarja
- znamená pohlavnú zdržanlivosť, cieľom ktorej je uchovanie energie.ĺ Táto energia sa potom má sublimovať na vyššiu úroveň (na jemnejšiuĺ energiu). Nenásilná b. sa získava samovoľne, určitými technikami z hatha-jogy alebo voľne, určiť z krijá-jogy

1.4 dajá
- je nepredstieraný súcit, láskavé činy a myšlienky

1.5 árdžava
- znamená zachovávať si v každej situácii vyrovnanú myseľ, získaťĺ schopnosť neosobne posudzovať život, upevnenie trpezlivosti aĺ schopnosť znášať rôznorodosť životných názorov, strát a pod., upevnenieĺsebaovládania, priamosti a poctivosti

1.6 mitáhára
- je striedmosť v jedle aj pití, t. j. neprejedať sa, aby časť žalúdka ostala voľná

1.7 astéja a parigraha (aparigraha)
- znamená nedotýkať sa cudzieho majetku, nič si neprivlastňovať násilímĺ a dary prijímať iba v najnevyhnutnejších prípadoch

-------
jama>

* *
Jama

- hinduistický boh mřtvych a vládca podsvetia.