FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Irónia


irónia

- posun významu, pri ktorom kladný výraz či súd má pejoratívny zmysel. Pre Sokrata platónskych dialógov je irónia spôsob, ako sa postavi» voči druhému účastníkovi rozhovoru predstieraním vlastnje nevedomosti alebo obdivu k nemu: irónie tak tvorí súčas» maieutiky.

V nemeckom romantizme je to kritický pohµad tvorcu na vlastné dielo, ktorý mu dovoluje ho komentova» alebo písa» úsečne.

Irónia je výrazový prostriedok, v ktorom sa realizuje komické.