FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Intuitivizmus


intuitivizmus

- filozofický smer, ktorý pokladá intuíciu za prameň poznania. Hlavnými predstaviteµmi sú: Schelling, Schopenhauer, Bergson.