FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bergson, h.


Bergson, Henri (1859-1941) Kód: 20

- francúzsky filozof, predstaviteľ intuitivizmu a filozofie života. V Bergsonovom myslení sú živé najmä motívy Platónovej filozofie, pozdného Schellinga, Schopenhauera a samozrejme francúzska filozofická tradicia. Základným pojmom Bergsonovej filozofie je pojem čistého, nehmotného plynutia ako prvopočiatku všetkého jesvujúceho. Hmota, čas, pohyb sú rozličnými formami prejavu tohto pôvodného plynutia. Poznanie plynutia je prístupné iba intuícii, čiže aktu poznania zhodného s aktom, ktorým sa rodí skutočnosť. Na evolučnom procese akcentuje Bergson jeho tvorivostnú stránku a interpretuje ju vitalisticky.Bergson, H.>