FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Inštitúcia výchovná


inštitúcia výchovná

- spoločenská inštitúcia povolaná na to, aby udržovala, tvorila a rozvíjala kultúrnosť človeka prostriedkami výchovy. Napr. rodina ako výchovná inštitúcia, škola a pod.