FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Informácia (voigt, v.)


informácia ( Voigt, V.)

- vysielanie správy bez prihliadnutia na percipienta, napr. slnečné žiarenie ( l1302;39).