FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Informácia pertinentná


informácia pertinentná

- informácia, ktorá zodpovedá informačnej potrebe pouľívateµa, ktorá sa vyznačuje pertinenciou ( L1092;13).