FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Indukcia


indukcia

- jeden zo základných poznávacích postupov, vedecká metóda, najdôležitejšia forma reduktívneho usudzovania; pri indukcii sa na základe skúmania podstatných čřt určitej časti predmetov nejakej triedy usudzuje na inú časť tejto triedy. Indukcia umožňuje tvorbu hypotéz a teórií.

Inducia je jedna zo základných foriem spájania myšlienok pri usudzovaní.

Indukcia je druh usudzovania, v ktorom sa z viacerých jedinečných či čiastočných súdov odvodzujú všeobecné súdy, závery.

-----------
indukcia>