FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spájanie myšlienok


spájanie myšlienok

- utváranie istého myšlienkového celku; základnými formami spájania myšlienok je indukcia, tradukcia, analógia, dedukcia.