FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Impulz


impulz

- príčina vyvolávajúca nejakú činnos», popud, podnet, náraz, pohnútka; uvedenie do pohybu ( L207;596 L645;267).

---------
impulz>