FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Idiografické


idiografické (idios = gr. osobitý, tetos = gr. ustanovený, grapho = gr. píšem)

- týkajúce sa individualizačnej metódy, ktorú používajú vedy skúmajúce spolocenské javy, zisťuje jednotlivé. Opak nomotetického. Termín "idiografické" zaviedla bádenská škola novokantovstva.