FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hypertext


hypertext

- z hľadiska hypertextológie konečný tvar činnosti autora pri tvorbe hyperdokumentu. Hypertext je nelineárne (nesekvenčné) usporiadanie textu, v ktorom sú jednoltivé časti navzájom prepojené hypertextovými väzbami reprezentujúcimi najčastejšie krížové odkazy.

------------
hypertext>