FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hudba veľkomoravská


hudba veľkomoravská

- významná súčasť veľkomoravského umenia, ktorú tvoril starosloviensky bohoslužobný spev a cirkevná hudba byzantského charakteru.