FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hudba baroková


hudba baroková

- súčasť barokového umenia, ucelená slohová epocha vo vývoji hudby, vyznačujúca sa prechodom od polyfónie k monódii. Zavádza sa nová notačná prax (generálny bas). Spev sa realizuje so sprievodom akordických hudobných nástrojov, ako lutna, čembalo.

Vzniká opera. Kantáty, oratóriá; z inštrumentálnej tvorby hlavne sonáta, sólový koncert, concerto grosso, čembalová hudba, majstrom organu bol J. S. Bach.

Na Slovensku: S. Capricornus, J. Kusser, J. Šimbracký, Z. Zarevius. Tvorcovia duchovných piesní D. Sinapius-Horčička, J. Tranovský (Cithara Sanctorum), B. S"pojem.php?obl=L"ši (Canthus Catholici); rukopisné zborníky: Vietorisov kódex, Pestrý zborník, Zbierka A. Sirmayovej-Kecerovej, Uhorská zbierka; Tvorcovia chrámovej hudby P. Bajan, E. Pascha, P. Roškovský.

V Čechách: J. D. Zelenka, B. M. Černohorský, J. Vejvanovský.

------------------
hudba baroková>