FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Porozumenie reči


porozumenie reči

- vybavenie si počúvajúcim tej istej myšlienky, ktorú mal hovoriaci, pri vnímaní radu zvukov vyjadrujích myšlienkový obsah hovoriaceho ( L496;9).

-------------------
porozumenie reči>