FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hodnota mravná


hodnota mravná

- významový útvar/proces, ktorého špecifikum spočíva v uvedomení si/uvedomo- vaní si spôsobilosti dajakej entity uspokojiť/uspokojovať mravnú potrebu, a to či už bezprostredne, alebo svojimi dôsledkami.