FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hieroglyf


hieroglyf (gr.)

- jednotka obrázkového staroegyptského písma; geol. nepravideľnosti na vrstvových plochách pieskovcových alebo bridlicových vrstiev; teória hieroglyfov: pocit.

------------
hieroglyf>