FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Herbart, j. f.


Herbart, Johann Friedrich (4. 5. 1776 Oldenburg - 14. 8. 1841 G"pojem.php?obl=Ttingen) " Kód: 184

- nemecký filozof. Herbart vychádzal z predpokladu, že existuje množstvo jednoduchých reálnych entít (podobajúcich sa Leibnizovým monádam), z ktorých každej prináleží jedna jednoduchá, seba samu zachovávajúca kvalita. Duša je takouto reálnou entitou so sídlom v mozgu; statika a mechanika predstáv ako sebaudržiavajúcich krokov duše objasňuje psychické javy bez potreby siahnuť na pomoc po tzv. mohutnostiach duše.

Filozofia je spracúvanie pojmov.

Logika sa usiluje o zreteľnosť týchto pojmov.

Metafyzika je úsilie o nápravu (Berichtigung) pojmov.

Estetika (zahrnujúca u Herbarta aj etiku) je dopĺňaním pojmov o hodnotové určenia ( L154;291).

-----------------
Herbart, J. F.>