FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Günz-mindel


günz-mindel

- interglaciál v alpskom zaµadnení, ktorý nasledoval po günzi. Absolútny vek günz-mindelu sa odhaduje na 600 tis. - 500 tis. rokov. Pocas günz-mindelu sa vyvíjala primitívna kultúra pästných klinov abbevillien. Günz-mindel zodpovedá v severoeurópskom zaµadnení pribliľne kromeru ( L206;214).